31/05/2024
Sylt

Ynterfrysk Kongres

It wykein fan 31 maaie-2 juny 2024. Organisaasje is yn hannen fan de Ynterfryske Rie.

Letter folget mear ynformaasje op: www.friesenrat.de

Diel dit item:

Foarige item
Ynter-Fryske gearkomste by de Opstalbeam
Folgjende item
Europeada 2024

Oare items